فارسی العربیة
صفحه اصلی مقالات دروس خارج مجله کلام اسلامی تصاویر استفتائات اخبار قاموس المعارف ریحانة الأدب
گروه های خبری
آخرین اخبار
نامه آیت الله سبحانی به سردبیر محترم روزنامه اطلاعات
نامه آیت الله العظمي سبحانی به سردبیر محترم روزنامه اطلاعات در خصوص مطلب منتشر شده در اين روزنامه

بسمه تعالیحضور محترم حجة الاسلام جناب آقاى حاج سيد محمود دعايى (دامت تأييداته)

با اهداء سلام،  و عرض تبريك به مناسبت يوم الله 22 بهمن كه سرآغاز حكومت اسلامى است.
تصديع مى دهد: در روزنامه اطلاعات مورخ چهارشنبه 16 بهمن 1398 برابر 10 جمادى الثانى 1441 شماره مسلسل 27493، صفحه 3 گزارشى از نشست «مسأله فرهنگ» نقل شده و آقاى حسن محدثى در اين نشست چنين مى گويد:
ريشه اساسى شكاف بين فرهنگ واقعى و آرمانى ما در اين است كه الگوهاى فرهنگى و رفتارى حاكم بر جامعه ما، اساساً در تضاد با عناصر فرهنگى ذاتى انسان ايرانى هستند و آنها را عموماً سركوب يا ناديده مى گيرند...
نيز مى گويد: حال فرهنگ كلان ما بر اساس اخلاق، دين و عرف سركوبگر، اين موجود را منقاد مى خواهد...
او تصريح مى كند: متأسفانه انسان ايرانى تحت سلطه اخلاقى است كه فقط انسان هاى فرزانه و اسطوره اى را براى او الگو مى كند و به همين دليل مجبور است خواسته ها و نيازهاى طبيعى اش را سركوب كند...
و در پايان توصيه مى كند: بايد انسان، تعيين گر زاده شود، انسانى كه عشق، امر جنسى و...برايش تابو نباشد و بتواند براى خواسته ها و نيازهاى خود تصميم بگيرد.
فراز نخست از كلام او حاكى از آن است كه رفتارهاى حاكم بر جامعه ما كه همان تربيت اسلامى است با عناصر فرهنگى ذاتى انسانى ايرانى در تضاد است يعنى در سرشت انسان ايرانى اين نهفته است كه رفتارهاى اسلامى با فطرت او سازگار نيست و بايد آنها را سركوب كند.
آيا قوانين حاكم بر كشور ما كه نشريات بايد بر آن اساس حركت كنند، اجازه نشر اين افكار را مى دهد؟ و رسماً بگويد رفتارهاى حاكم بر جامعه با فرهنگ انسانى در تضاد است؟
وى در فراز ديگرى پرده از عقيده خود برداشته و مى گويد فرهنگ كلان ما بر اساس اخلاق، دين و عرف، سركوب كر فرهنگى ذاتى انسانى ايرانى است!
خواهشمند است در گفتار ايشان تأمل كنيد چگونه دعوت به اباحى گرى مى كند و مى گويد: بايد انسان، تعيين گرزاده شود، انسانى كه عشق، امر جنسى و... برايش تابو نباشد و بتواند براى خواسته ها ونيازهاى خود تصميم بگيرد.
در خانه اگر كس است يك حرف بس است!
از حضرتعالى درخواست مى شود اجازه ندهيد اين نوع مطالب ويرانگر اخلاق بدون نظارت چاپ شود، خود حضرتعالى افرادى را مشخص كنيد كه بر اين مطالب نظارت كنند. امروز فساد و دعوت به اشباع تمايلات جنسى از هر راه صحيح و ناصحيح، و قانونى و غير قانونى در فضاى مجازى غوغا مى كند، ديگر نبايد روزنامه اطلاعات ناخودآگاه با آنها هماهنگ باشد.
تأسف آنجا است كه اطلاع يافته ام گوينده اين سخن، استاد دانشگاه آزاد اسلامى است! دست پرورده چنين استادى چه خواهد بود؟ خدا آگاه است!

با تقديم احترام       

   جعفر سبحانى         
20/11/1398